Zelený grunt sa nachádza v Hlohovci, miestnej časti Šulekovo. Je to pokojná lokalita s pôvodnou zástavbou dvojpodlažných rodinných domov s veľkými záhradami. Súbor je situovaný na tichej Holubyho ulici, ktorá je mimo hlavných dopravných ťahov.

Bezprostredná blízkosť mesta Leopoldov a Hlohovec s jeho občianskou vybavenosťou, bezproblémové napojenie na diaľničný ťah na smery Bratislava a Trenčín vytvárajú zo Šulekova optimálne miesto na bývanie a rodinný život. Keďže je projekt umiestnený v existujúcej stabilizovanej zástavbe, nie je predpoklad ďalšej rozsiahlejšej výstavby v okolí.