Priebežne Vás informujeme ako napreduje priebeh výstavby.

Detailne zdokumentujeme všetky prebiehajúce stavebné postupy a práce na stavbe.